Không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất quốc phòng, an ninh

29/12/2020

Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh (QPAN) kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Theo đó, quy định quyền, nghĩa vụ của đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an sử dụng đất QPAN kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế như sau:

- Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

- Không được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất.

- Được sử dụng đất QPAN và tài sản gắn liền với đất để thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo đúng phương án đã được phê duyệt.

- Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

- Không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chấm dứt phương án sử dụng đất QPAN kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế để phục vụ nhiệm vụ quân sự, QPAN.

- Nộp tiền sử dụng đất hằng năm theo quy định.

Nghị quyết 132/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/02/2021 và hết hiệu lực khi Luật Đất đai 2013 (đã được sửa đổi một số điều theo Luật số 35/2018/QH14) được sửa đổi và có hiệu lực thi hành.

0909.018.819
038.79.79.123