Tư vấn lao động

27/05/2020

Công ty Luật Trần Nam & Cộng Sự cung cấp cho các Công ty, Chi nhánh và Văn phòng đại diện về các lĩnh vực liên quan đến lao động gồm:

» Soạn thảo hợp đồng lao động;

» Thỏa ước lao động tập thể;

» Tư vấn pháp luật về an sinh xã hội;

» Đại diện ủy quyền cho khách hàng trong giải quyết các tranh chấp lao động theo con đường tranh tụng hoặc hòa giải ngoài tranh tụng.

0909.018.819
038.79.79.123