Tư vấn pháp lý doanh nghiệp

27/05/2020

Công ty Luật Trần Nam & Cộng Sự tư vấn cho doanh nghiệp các lĩnh vực sau

» Doanh nghiệp trong nước

» Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh;

» Thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện;

» Thỏa thuận đầu tư, thỏa thuận cổ đông, điều lệ;

» Tuân thủ pháp luật và quan hệ với chính quyền;

» Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty.

0909.018.819
038.79.79.123