Tư vấn pháp lý sở hữu trí tuệ

27/05/2020

Công ty Luật Trần Nam & Cộng Sự cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật để xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, sáng chế, chỉ dẫn địa lý và các dịch vụ để bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ thông qua các biện pháp hành chính, dân sự và hình sự.

0909.018.819
038.79.79.123