Tư vấn pháp lý bất động sản

27/05/2020

Công ty Luật Trần Nam & Cộng Sự với đội ngũ Luật sư có kỹ năng trong lĩnh vực Bất động sản tự hào với khả năng xử lý những giao dịch bất động sản phức tạp từ việc triển khai đến thực hiện các giao dịch đó. Các vụ việc chính:

» Thẩm định pháp lý về các dự án bất động sản;

» Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

» Tư vấn dự án bất động sản và mua bán dự án;

» Hồ sơ chuyển nhượng đất;

» Hợp đồng cho thuê bất động sản, văn phòng;

» Các tranh chấp về bất động sản.

0909.018.819
038.79.79.123